We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

XVIII Festiwal Kolęd Kaszubskich I Pieśni Adwentowej

Starting date2023-12-16
Ending date2023-12-17
Submission deadline2023-11-20
Country, CityPoland, Pierwoszyno
WWWhttp://www.Morzanie.pl
Entered 2023-11-05 by Dorota Kowalska
Description

Warunki uczestnictwa: Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej do dnia 20 listopada 2023 roku na adres pocztowy (decyduje data stempla pocztowego) lub mailowy Organizatora Festiwalu. Przesłanie 3 kompletów partytur na adres pocztowy Organizatora. Każdy zespół bierze udział w dwóch dniach festiwalowych (Koncert towarzyszący+ Przesłuchania konkursowe i Koncert Galowy). UWAGA! Program występu podczas Koncertu towarzyszącego nie musi być tożsamy z programem konkursowym, ale ma zachować tematykę adwentowo- bożonarodzeniową z zaakcentowaniem języka kaszubskiego. Przygotowanie występu nie przekraczającego 15 minut (razem z wejściem i zejściem ze sceny). Nieprzestrzeganie regulaminowego czasu występu powoduje dyskwalifikację zespołu. Na program winny składać się: obligatoryjnie dwie kolędy w języku kaszubskim, pieśń adwentowa w dowolnym języku (mile widziany język kaszubski), dowolny utwór o tematyce adwentowo- bożonarodzeniowej. Organizator dopuszcza możliwość występu z akompaniamentem, jednak nie zapewnia żadnego instrumentu ani nagłośnienia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez uczestników utworów muzycznych lub materiałów nutowych z naruszeniem ustawy o ochronie praw autorskich. Kolejność wykonywanych utworów należy podać do 3 dni przed konkursem tj do 13 grudnia 2023 roku. Zgłoszony program nie podlega zmianie.

Location

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·