We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

Calendar 2023-09-13

News
Zaproszenie do akcji "MUZYKA - Wsparcie Osób w Depresji"
10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Z tej okazji zapraszamy chóry i dyrygentów do międzynarodowej akcji edukacyjno-artystycznej "Muzyka - Wsparcie Osób w Depresji". Zgłoszenia do 1 października 2023
2023-09-13, Justyna Dziuma No valuations
Приглашение на акцию «МУЗЫКА – поддержка людей вдепрессии»
10 октября мы отмечаем Всемирный день психического здоровья. По этому случаю приглашаем хоры и дирижеров на международную образовательно-художественную акцию «Музыка – поддержка людей с депрессией». Заявки до 1 октября 2023 г.
2023-09-13, Justyna Dziuma No valuations
​Invitation to the "MUSIC - Supporting People in Depression" campaign
On October 10th, we celebrate World Mental Health Day. On this occasion, we invite choirs and conductors to the international educational and artistic campaign "Music - Supporting People in Depression". Applications by October 1st, 2023
2023-09-13, Justyna Dziuma No valuations
No festivals
Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·